A TISZK bemutatása

A Fővárosi Önkormányzat fenntartása alá tartozó vendéglátóipari szakképző iskolák jelenleg önállóan igyekeznek egy komplex képzést nyújtani a tanulók számára. Működésük nem minden esetben felelnek meg a munkaerő piaci elvárásoknak, gazdálkodásuk költség hatékonynak nem nevezhető, a humánerőforrások elosztása egyenetlen.

A Főváros Közgyűlése 2007. november 29-én 1837/2007. (IX.29.) számú határozatával döntött arról, hogy 2008. július 1-jével vendéglátóipari TISZK-et hoz létre, melynek tagiskolái a következők:

 • Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
 • Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakiskola és Szakiskola
 • Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
 • Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola
 • Szabómester Szakképző Iskola

Az intézmények Budapesten működnek, fenntartójuk Budapest Főváros Önkormányzata. Közülük a Gundel vendéglátó és idegenforgalmi szakképzést, a Dobos és a Csepel csak vendéglátó, a Perlasca a vendéglátó mellett kereskedelmiképzést is folytat, a Szabómester pedig további szakmacsoportban is képez tanulókat. A szakképzési feladatok ellátásában, a térségben 58 %-os részarányt képvisel a TISZK intézményeiben folyó iskolai rendszerű szakképzés.

TISZK iskoláiban nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók összesített száma:

Iskola / év

Képzés:

04/05

05/06

06/07

07/08

Gundel

Alapozó

785

792

813

796

Szakképző

390

402

375

369

Dobos

Alapozó

546

512

496

571

Szakképző

528

455

423

391

Perlasca

Alapozó

309

317

308

282

Szakképző

123

98

93

99

Csepel

Alapozó

400

378

376

379

Szakképző

260

248

261

240

Szabómester

Alapozó

0

0

0

108

Szakképző

0

0

0

92

Összesen:


3341

3202

3145

3327

Felnőttképzés:

Dobos C. József:

 • szakács 63 fő
 • cukrász 32 fő
 • pincér 11 fő
 • vendéglátó vállalkozó 15 fő

összesen: 121 fő

Giorgio Perlasca:

 • marketing és reklám menedzser 12 fő

Hátrányos helyzetű tanulók száma:

 • a közoktatási törvény értelmezése alapján 5,8%
 • a gyermekvédelmi törvény szerint mintegy 40,0%

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 0,5%

A TISZK intézményeiben jelenleg is kiemelt jelentőséggel bír a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott személyek (dyslexiások, dysgráfiások, dyscalculiások, mutisták) felzárkóztatása, valamint a környezettudatosság (fáradt olaj, moslék, elem, stb. szelektív gyűjtése, stb)

Demográfiai háttér:

A Közép-magyarországi Régió népessége 2006 II. és 2007 II. negyedéve között 0,1%-kal csökkent. A demográfiai adatok ismeretében a középiskolai korosztály létszáma évről-évre csökken, a cél szakképzettségi szintjük emelése.

A Régió gazdasági és munkaerő-piaci helyzetét tekintve a gazdaságilag aktív, a 15-64 éves korosztály létszámának változása 1%-nál magasabb, és stabilnak mondható 2006 és 2007 között.

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (H) nemzetgazdasági ágban 2007. IV. negyedévében a foglalkozatás 0,6%-kal emelkedett, míg 2008 szeptemberére 3,2%-os emelkedésre számítanak a munkaadók, ami a nemzetgazdaság egészére vonatkozó átlag közelében van.

Összesítve az adatokat, a TISZK létrehozásának egyik célja, hogy az összes tanulói létszáma 2010 évre 3500 főre nőjön. További célja, hogy az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók száma minimálisra csökkenjen., valamint hogy a tagiskolák működését racionizálja, illetve megfelelő irányú fejlődésüket elősegítse.

A működés eredményeképpen a szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma, és a szakképzést sikeresen befejezők száma évről évre emelkedik (legalább 90%-ra), valamint a lemorzsolódók aránya a felzárkóztató foglalkozások eredményeként pedig jelentősen csökken (legalább 7 %-ra).

A menedzsment, valamint az oktatók képzése, továbbképzése e rendszeren belül a TISZK működésének eredményeképpen folyamatosan növekszik (legalább 90 %-os részarányban).

A TISZK feladatai közé tartozik, a felnőttképzésbe bevont résztvevők és szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók arányának emelése (2010. évre célkitűzés az 50% elérése). Kiemelt feladat továbbá a szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők és a szakmájukban elhelyezkedők arányának emelése (célkitűzés 2010-re 70%). Növelni kívánjuk a tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben résztvevők arányát az utolsó szakképzési évfolyamon legalább 60%-ra, jelenleg ez az érték minimális.