A TISZK működését szabályozó dokumentumok kidolgozása

  Az alábbi szabályzatok kerültek kidolgozásra:

 • Házirend
 • Kihelyezett osztályok működési szabályzata
 • Tankonyhai szabályzat
 • Munkaköri leírások (szaktanár, oszt. főn, munkaköz vez, szakoktató)
 • Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata
 • Érdekeltségi szabályzat
 • Beiskolázási szabályzat
 • Gyakornoki szabályzat
 • Tanügyi iratkezelés
 • Bankszámlapénz kezelésre vonatkozó szabályzat
 • Bizonylati szabályzat
 • Eszközök és források értékelési szabályzat
 • Készletgazdálkodási szabályzat
 • Leltározási és leltárkészítési szabályzat
 • Operatív pénzgazdálkodással összefüggő jogkörök szabályzata
 • Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység igénybevételének szabályai
 • Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételekor keletkezett költségek megtérítésének rendje
 • A tárgyi eszközök intézményből történő kivitelének szabályozása
 • Számviteli politika
 • Számlarend
 • Belső kontrollrendszerek keretében (FEUEVE)
 • Ellenőrzési nyomvonal folyamatábrája
 • Kockázatkezelési szabályzat
 • Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje
 • Önköltség-számítási szabályzat
 • Selejtezési szabályzat
 • Gépjármű üzemeltetési tevékenység szabályzata
 • élelmezési szabályzat
 • Munkakör átadás – átvételének szabályzata
 • Ügyrend
 • Pedagógiai Program módosítása
 • Felnőttoktatás Pedagógiai Programja
 • Pedagógus értékelés
 • Házirend módosítása
 • Tankönyv rendelés, - ellátás
 • Továbbképzések (beiskolázási terv)
 • Gyermek és Ifjúságvédelmi szabályzat
 • DÖK működése
 • Helyettesítés, túlóra elszámolás
 • Vezetői ellenőrzés
 • Iskolák biztonságos működését garantáló szabályok
 • Szakmai vizsgaszervezési szabályzat
 • Kihelyezett osztályok szabályzatának aktualizálása