UMFT

A projekt

Projekt címe: Gundel Vendéglátó és Idegenforgalmi TISZK szervezetfejlesztése, képzési struktúra kialakítása
Projekt leírás: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program
"A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása" konstrukció keretében a "TISZK rendszer továbbfejlesztése" címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005
Kedvezményezett neve és címe: Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
1097 Budapest Ecseri út. 5-7
***
Levelezési cím:
MFFPPTI 1088 Budapest Vas u 8-10.
1431 Budapest Pf:199
Telefon:338-21-56/170,175 mellék
Fax:338-21-56/175
***
Projekt iroda(levelezési cím):
MFFPPTI 1088 Budapest Vas u. 8-10.
1431 Budapest Pf:199
Tel.:338-21-56/170,175,183
Fax:338-21-56/175
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület; Levélcím: 1385, Budapest Pf.: 818
Tel.: (061) 273-4250; Fax: +36 (1) 273-2580;
E-mail: EUtamogatas@esf.hu; www.esf.hu

1. FORDULÓ

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósulnak meg

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS.

Alapvető cél a szak- és felnőttképzés fejlesztésének átfogó célja a szakképzésre fordított állami források koncentrált felhasználásának ösztönzése, a forrásokkal hatékonyabban gazdálkodó, diverzifikált képzési struktúrával rendelkező, költséghatékonyan működő, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer kialakítása, amely tényleges választási lehetőséget kínál a tanulók számára. Kiemelt cél, hogy a képzés-szerkezete rugalmasan igazodjon a gazdaság igényeihez, illetve javuljon a képzés minősége és tartalma. A képzések csak akkor vezetnek eredményre, ha a képzési rendszer képes igazodni a folyamatos változásokhoz, és azokat a naprakész ismereteket adja át, amire a gazdaság igényt tart. A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának egyidejű fejlesztésével az intézményrendszer költséghatékonysága érdekében elvárt eredmények csak abban az esetben érhetik el hatásukat, ha az infrastrukturális fejlesztések alapját képező tartalmi, módszertani fejlesztések a projekt javaslatokban megjelennek.

PÁLYÁZAT TARTALMA

A regionálisan - a regionális fejlesztési és képzési bizottságok által - meghatározott képzési irányok és arányok alapján szervezett szakképzést, továbbá az országos beiskolázást vállaló TISZK keretei között működő szakképző intézmények fejlesztése támogatható. A pályázatok keretében a menedzsment szervezet, valamint a TISZK-ben résztvevők humán erőforrásainak fejlesztésére, az intézményvezetés és az irányítási rendszer kialakítására, hátránykompenzációs programjaik kidolgozására használható fel a támogatás. A fejlesztési források felhasználásánál biztosítani kell az összhangot a fejlesztési stratégiákban szereplő szakmapolitikai célokkal, valamint a szakképzés fejlesztésére rendelkezésre álló hazai forrásokkal. Az intézmények hálózati együttműködése, integrációja - mint kiemelt cél - elérése érdekében a szakképző iskolák fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő gazdálkodó szervezetek, a felsőoktatási intézmények a szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására TISZK-et hozhatnak létre. TISZK a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint hozható létre.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

  • a szakképző iskolák integrációjával, koncentrációjával kapcsolatos szervezetfejlesztés, közös tudás- és humánerőforrás-menedzsment, irányítási rendszer kialakítása;
  • az új képzési struktúra kialakításához köthető, korszerű, moduláris képzésre való felkészítés;
  • a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódók szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése.

PROJEKTEK IDŐTARTAMA

A pályázatok megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre.

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA

Jelen pályázati kiírás keretében a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogatható. A TISZK székhelye nem lehet a Közép-magyarországi Régióban, de a TISZK-nek lehet(nek) olyan tagja(i) is, amely(ek)nek székhelye - vagy egy intézmény székhely vagy telephely keretében történő fenntartása esetén telephelye - a Közép-magyarországi Régióban van.