Sajtóközlemény

„Jó szakma- biztos jövő”
Európai uniós támogatás a vendéglátó-ipari szakképzés megújítására

Gundel Károly Térségi Integrált Szakképző Központ 244.372.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a szakképzés tartalmi megújítására kiírt TÁMOP-pályázaton. Az elnyert összeget olyan projekt megvalósítására fordítja, amelynek célja a minőségfejlesztés, a munkaerő-piaci esélyek növelése a tananyag, tantervek továbbfejlesztésével és az informatikai rendszerek kiépítésével. A „Jó szakma – biztos jövő” mottóval induló projektben a pályaorientáció és a felnőttképzés mellett a modul-rendszerű szakképzés kiépítése is hangsúlyt kap. Erről számoltak be az illetékesek a projekt indulása alkalmából megrendezett sajtótájékoztatón, február 24-én.

 

Hazánk fejlődésének egyik erőforrása a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő felkészült szakember. A Kormány ennek érdekében szakképzés-fejlesztési stratégiát dolgozott ki, amely a szétaprózott, kevés fejlesztési forrással rendelkező szakképzés helyzetén kívánt javítani. (1057/2005.V.31. Kormány határozat)

A Főváros Közgyűlése 2007. november 29-én döntött arról, hogy 2008. július 1-jével Gundel Károly TISZK néven vendéglátó-ipari szakképző-központot hoz létre. Ennek alapján öt iskola célszerű feladatmegosztása és együttműködése keretében folyik a fővárosban vendéglátó-ipari szakképzés. Az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával elnyert 244.372.000 Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi forrás minden eddiginél nagyobb lehetőséget teremt arra, hogy a világhírű magyar elődökhöz Gundel Károlyhoz és Dobos C. Józsefhez, valamint a modern gasztronómia élvonalához méltó, elkötelezett szakembereket képezzenek. Ehhez nem csupán korszerű infrastruktúrára, hanem az oktatómunka állandó megújulására is szükség van.

A Gundel Károly TISZK tagiskolái: Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola; Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakiskola és Szakközépiskola; Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola; Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola; Szabómester Szakképző Iskola. Valamennyi önálló intézményként működik, fenntartójuk Budapest Főváros Önkormányzata. Az öt iskola nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulóinak száma: 3327 fő.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjában (TÁMOP) kiírt, az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott projekt kiemelt feladata, hogy korszerű gyakorlati ismeretek átadásával javítsa a szakképzés hatékonyságát. A kompetencia-alapú szakmai képzés, a kooperatív oktatási technikák bevezetése, a módszertani munka fejlesztése egyaránt hozzájárul ehhez. Cél: erős, piac- és versenyképes képzési és felnőttképzési, valamint e-szolgáltató központ létrehozása.
Alapelvek között szerepel az esélyegyenlőség javítása, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a romák bevonása képzésbe, hasonlóképpen a környezettudatos magatartás kialakítása. A létrejövő korszerű informatikai háttér, a TISZK intézményeinek közös nyilvántartási rendszere jelentős mértékben járul hozzá a modul-rendszerű képzés létrejöttéhez.

Az öt iskola együttműködési szándékát és közös útjuk első ünnepélyes állomását a 2009. február 24-i Gundel Károly TISZK projekt megnyitója jelzi. A híres magyar vendéglátó szakma mesterei, oktatói és tanulói új kaput nyithatnak Európára és a világra.

Jól képzett, jó szakmával rendelkező fiatalokat indíthatnak el a biztos jövő felé.

 

Bővebb információ:
Varga Zoltán
szakmai vezető
Telefon: 06-20-9881-673
E-mail: zoltan@desszert.eu