A Szabályzatok munkacsoport bemutatása

A TÁMOP projekt keretében alakult meg a Szabályzatok munkacsoport. A Gundel Károly TISZK társiskoláiból jöttek össze azok a kollégák, akik fontosnak tartják az oktatási intézményekben az egyértelmű, precíz, eredményes munkát.

A központi jogalkotók nem tudnak minden intézmény sajátosságaira gondolni, tehát szükség van helyi érvényű szabályozókra is. A Gundel Károly TISZK-en belül fontos volt, hogy a társiskolák összehangoltan alkossák meg ezeket a javaslatokat, egyforma értékrenddel találkozzanak a tanulók mind az öt iskolában.

Nagy létszámú munkacsoport alakult, bár nem tudott mindenki végig részt venni a munkacsoport tevékenységében. Amikor két évvel ezelőtt először találkoztunk rengeteg kérdéssel ostromoltuk egymást, aztán szépen lassan kialakult a munka lényege és menete. Havi rendszerességgel találkoztunk. Sajnos minden alkalommal a Gundelben, de ez adódott a munkacsoport vezető helyzetéből.

A legelső feladatunk az ütemterv megalkotása volt. Egy-egy oktatási intézmény rengeteg, közel ötven szabályzóval működik. El kellett dönteni, melyek a közös munka szempontjából a legfontosabbak. A tanulókat érintő szabályzókat gondoltuk a legégetőbbnek (pl. Házirend, Tankonyha rendje, Ifjúságvédelem stb.), de hamar kiderült, előbb az iskolák működését kell összehangolnunk az eredményes együttműködés érdekében. Így született a „Kihelyezett osztályok ügyeinek kezelése” című szabályzat, ami nem egy meglévő szabályzat felülvizsgálata, hanem egy teljesen új, elengedhetetlen segédeszköz az öt iskola számára. Ide tartozik a „Beiskolázási szabályzat” és az „Iratkezelés” is.

Az ütemezésnek megfelelően sorba vettük a különböző témájú szabályzatokat. Általában az öt iskola meglévő szabályzatainak az áttanulmányozásával indult a munka, majd a munkacsoport megbeszéléseken megalkottuk a közöset. Ezt az adott felelős formába öntötte, elkészítette a szabályzat javaslatot, amit többnyire a munkacsoport vezető lektorált. Ezek után került a javaslat a KORTES elé, ahol az intézményigazgatók megvitathatták, és ötletekkel segíthették a munkánkat. Visszakerült a felelőshöz, aki az észrevételeket, javításokat megtette. Újra átnézte a lektor, és ezek után mehetett a TISZK menedzsmenthez a kész szabályzat.

Néhány szabályzónál külső szakember segítségét kértük, hiszen nem minden területhez értünk, ez elsősorban a gazdasági témájú szabályozókra vonatkozik.

Bizonyos szabályozók felülvizsgálatát elrendeli a fenntartó, de ez a munka egyértelművé tette, hogy a rendszeres felülvizsgálata a szabályozóknak elengedhetetlenül fontos a sikeres működés és különösen a jó együttműködés érdekében. Feltétlenül szükség van rá még akkor, ha a projekt itt lezárul.

Budapest, 2010. július 28.Antalpéter Katalin   

Munkacsoport vezető