A Nyilvánosság munkacsoport tevékenysége

A nyilvánosság munkacsoport feladata:

 • belső kommunikáció biztosítása a TISZK társiskolái között, a társiskolák és a menedzsment között, az információk eljuttatása a munkatársak és a diákok felé, valamint az információkhoz valóhozzáférés biztosítása az érdeklődők részére
 • külső kommunikáció a különféle célcsoportok felé, úgymint leendő diákok, szülők, partnervállalatok, gyakorlati képzőhelyek, döntéshozó, szakmai szervezetek, kerület, felsőoktatási intézmények, munkaügyi központok és a széles közvélemény
 • imázsépítés, az arculat kialakítása, az összetartozás érzésének erősítése, a kollégák és diákok megnyerése a célok megvalósítására, az együttműködésre, a küldetés megfogalmazása és kommunikálása, bizalomépítés, a TISZK-kel való partnerség előnyének kommunikációja
 • az üzenetek eljuttatása a célcsoportokhoz a megfelelő kommunikációs csatornák és eszközök kiválasztásával az erőforrások figyelembe vételével
 • az eredményesség mérése, értékelése, visszacsatolás, ennek függvényében korrekció

A feladatok megvalósítása

Belső kommunikáció:

 • a technikai feltételek megteremtése: hirdetőtáblák, mobil szórólaptartó, fogadópult, LCD-panel
 • TISZK – tanári és tanulói faliújság gondozása, aktualizálása (1 fő / iskola)
 • archiválás, az archív hozzáférése (Gundel-Iskola, könyvtár)
 • a www.gundeltiszk.hu folyamatos üzemeltetése
 •  „Nyitott délutánok” a társiskolák 10-es és végzős diákjainak, s szüleiknek a Gundel Károly TISZK-ről, a szakképzésről és a kihelyezett osztályokról
 • közös versenyek hirdetése, részvétel iskolanapokon (sport, palacsintasütő verseny, társiskolák meghívása a Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómia Versenyre)

Külső Kommunikáció:

 • pályaválasztási börze több alkalommal:
 •         Szeptember    – Újpesti Ifjúsági Ház
          Október          – Zugló (Cserepesház)
                               – Óbuda (Pedagógiai Szolgáltató Intézet)
          November       – Sulimix (Városháza)

 • tájékoztató a nyolcadikosoknak (4 alkalommal) PP – prezentáció készítése, tájékoztató a Gundel Károly TISZK-ről
 • tájékoztató kiadványok:
 •         - A5-ös formátumú, a TISZK-et és minden társiskolát bemutató füzet
          - Szórólapok a pályaválasztási börzékre
          - Leporelló és DVD a 30. jubileumi Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai versenyre

 • DM – levélkampány iskolák, vállalatok, képző helyek és munkaügyi központok felé

Média-megjelenések:

A média-megjelenések szervezése, biztosítása (rádió, TV, szakmai sajtó, online-megjelenések) állandó feladatot jelentett.

 • Gazdasági rádió több alkalommal
 • MTV 1 több alkalommal
 • Echo TV  20’-s spot: a szöveg megírása, a háttérképek kiválogatása, a képanyag eljuttatása, kapcsolattartás
 • Szakmai sajtó
 • Online-megjelenések

Visszacsatolás

 • Közvélemény kutatás képzőhelyeknek (címlista összeállítása, kísérő levél megfogalmazása, kérdőív összeállításának lektorálása, a lebonyolítás és feldolgozás koordinálása, a kiértékelés áttekintése)

Imázsépítés

 • az arculat kialakítása, logó, mottó, roll-up,
 • reklámtárgyak készíttetése

Más teamek munkájának megsegítése, programjaik és rendezvényeik kommunikálása

Szükség szerint team-megbeszéléseket tartottunk, melyen természetesen jelen voltak a társiskolák képviselői. Ezeken a megbeszéléseken tekintettük át az elvégzett feladatokat, s megbeszéltük a tapaszalatokat. Előkészítettük a soron következő tevékenységeket, támaszkodtunk egymás ötleteire és javaslataira. A team-megbeszélésekről minden esetben emlékeztető készült.

 

Richter Ágnes     
Munkacsoport-vezető