A Minőségirányítási munkacsoport munkája a Gundel Károly TISZK keretei között

A Minőségirányítási munkacsoport céljai, tervei:

A közoktatásban nem létezik nemzetközi tanúsítással járó minőségirányítási rendszer, az ISO szabványt viszont már nagyon sok helyen alkalmazzák sikeresen közoktatási intézményekben. A TÁMOP Projektben a minőségirányítás céljaira biztosított forrás megfelelő alkalmat teremtett a TISZK intézményei számára, hogy megszerezzék a nemzetközi tanúsítást, ami az iskolák versenyében fontos eleme lehet a fennmaradásnak és a sikeres működésnek egyaránt. Fontos, hogy a partnerközpontú működés megvalósítása a fenntartó Fővárosi Önkormányzatnak is célkitűzése, így az intézmények törekvései összhangban vannak a fenntartó elvárásaival is.

Idézet a most elkészült MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVBŐL:

„A GUNDEL KÁROLY TISZK alábbi társintézményei:
(…) a közoktatásban elfoglalt piaci pozíciójának erősítése, versenyképességének fokozása, a partneri megelégedettség növelése és a minőségi közoktatásra való törekvés érdekében MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert vezet be és működtet.”

A munka menetéről:

  1. A Minőségirányítási munkacsoport munkáját szaktanácsadó segítette.
  2. Minden társintézmény delegált egy vagy két tagot a csoportba, ezek a kollégák 2009 áprilisa óta rendszeresen találkoznak, ahol a tanácsadó képzése és útmutatásai alapján készítik el folyamatosan a dokumentumokat.
  3. Helyzetfelmérés az intézményekben a meglévő minőségirányítási gyakorlatról, a dokumentáltság fokáról és a folyamatszabályozás kultúrájáról.
  4. Azoknak a működési területeknek a kijelölése, melyek a meglévő dokumentumokban nem kellően vagy egyáltalán nem szabályozottak, esetleg a tevékenység is módosításra szorul.
  5. 8-10 folyamat megnevezése, amely a munka keretei között teljesen új szabályozást kap.
  6. A szabályozások elkészítése az ISO követelményei és a közösen kialakított dokumentációs elvek alapján.
  7. Az új szabályozások megismertetése az érintettekkel, minőségirányítási alapképzés a tantestület számmára.
  8. A folyamatok és a dokumentáció alkalmazása a mindennapi használatban (próbaműködés).
  9. Próba-audit
  10. Audit és tanúsítás. Az audit minden társintézményben lezajlott június elején, és sikerrel zárult.