Környezettudatosság munkacsoport tevékenységének bemutatása

A Gundel K. TISZK tagiskolák tanárai fontosak tartották, hogy az intézményük működési rendjében, illetve az oktatásban is megjelenjen a manapság igen aktuális környezetvédelmi szemlélet megvalósítása. Ennek megvalósítására dolgozták ki a projekt feladatait, amelyben mind az öt iskola tanárai, illetve tanuló részt vesznek.

Jelenleg a munkacsoportban megközelítőleg hét-nyolc pedagógus tevékenykedik, különböző nagyságrendű feladatokat vállalva.

A Gundel K. TISZK környezettudatosság team tervezett feladatai mind arra irányulnak, hogy holisztikus módon tárja fel a tagiskolák dolgozói, és tanulói számára a mára már egyre sürgetőbb környezetvédelmi problémákat.

A projekt feladata hogy az öt iskolát, az igen heterogén jellegük ellenére egységesen összefogja és fejlődésre, előrelépésre sarkallja.

Számos esemény került megrendezésre. Ilyen volt a Föld Napja rendezvény, amelyet minden intézmény saját megoldásban valósított meg. Másik legnagyobb eseményünk a nyári ökotábor megszervezése a Fertő Hanság Nemzeti Park területén. Összességében a tábori programok jól alakult, a tevékenységek hozzájárultak a diákok ökotudatos gondolkodásuk formálásához. A diákok visszajelzései szerint a jövőben is részt vennének ilyen táborban. Az ökotábor egyik fontos eseménye, a tábor harmadik napján történt, az ürgeles gyomoktól való megtakarítása. Ez nagyon fontos volt, mert a védett állatok élőhelyét a túl magas tövises iglice, az ördögszekér kedvezőtlenné tette. A diákok felváltva, két csoportban dolgoztak, és a nagy melegben is igen kitartóak voltak.

Ezekkel a programokkal párhuzamosan számos más feladat folyt: például a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése a tagiskolákban. Egy zöld büfé megvalósításának a kidolgozása, mely az egészséges táplálkozásra nevelné a tanulókat.

A környezettudatosság bizonyos tantárgyakba könnyen beilleszthető: például a globális felmelegedés turizmusra gyakorolt hatása nyilvánvaló. Ennél azonban tovább szeretnének lépni és a cél a hét természettudományos tantárgy mindegyikébe a fenntarthatósági kérdéseket beépíteni. Összeállítottunk egy 10 környezetvédelmi fogalmat tartalmazó listát, amelyet belehelyeztünk a tanmenetbe és megpróbáltuk megkeresni a kapcsolódási pontokat. A projekt, egy pedagógiai program megvalósításában válik teljessé és egy munkafüzet összeállításával zárul, amely kiegészítő tananyagként áll majd a tanárok rendelkezésére.

A szemléletváltás kétirányú kell legyen, egyrészt a tanárok oldaláról, akik folyamatosan, igényes, új ismeretekkel kell láttassák a diákok számára, hogy a környezetünkben minden mindennel összefügg, a környezeti problémákat egységében kell vizsgálni, több tárgy szemszögéből, nem mozaikszerűen. A diákok részéről is fontos az érdeklődés megnyilvánulása. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a diákok nyitottak és szívesen vesznek részt környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységekben.

A szemléletváltás elindítására rendeztük meg Környezetvédelmi konferenciát november 12-én, a Fortuna ház konferenciatermében.

A rendezvény vendégei a Gundel TISZK tagiskoláinak tanárai, akik érdeklődtek a környezettudatos nevelés megvalósításának a lehetősége iránt.

Szintén jelen voltak a tagiskolák diákönkormányzatát képviselő tanulók is.

A rendezvény célja az volt, hogy felkeltse a figyelmét a környezetvédelmi nevelés fontossága iránt, minden tanárnak attól függetlenül, hogy humán, vagy reáltárgyakat tanítanak.

A meghívott előadók által választott témák igen változatosak voltak.

A Környezetvédelmi Minisztériumot Német Imre, a Kommunikációs főosztály Társadalmi kapcsolatok és környezeti nevelés osztály osztályvezetője képviselte, valamint Ő tartotta a rendezvény nyitóbeszédét.

Kéri András az ELTE Természetföldrajzi Tanszék Szakmetodológus környezeti nevelője a környezetvédelmi nevelés, illetve a fenntarthatóság oktatásának különbségeit tárta a közönség elé.

Varga Éva, a Szabómester Szakképző Iskola pedagógusának előadása Környezet egészségügyi ártalmakról szólt. Előadását követően, természetes anyagokból, saját készítésű figyelmességgel kedveskedett a jelenlévőknek.

Ezt követte a Klíma Klub közhasznú nonprofit Kft. képviseletében Varga Dávid, "A környezettudatos gondolkodás fontossága az iskolai tananyagban" című előadása, melyet az előző felszólalókhoz hasonlóan szintén szemléletes diákkal kísért.

A konferencia záróelőadja Dr. Hajnal Klára, a Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Társadalomföldrajz és Urbanisztikai Tanszék adjunktusa volt melynek címe: A Tudatosság értelmezése a környezettudatosság és a fenntarthatóság elméletében és gyakorlatában.

Összefoglaló beszédében sok olyan tényre mutatott rá, melyek első hallásra régen berögződött automatizmusokként működnek a köztudatban, manapság azonban, újra kellene gondolnunk, átértékeljünk sok jelenséget. Az ő előadásának mondanivalója is arra mutatott rá, mint az előtte szólóké, hogy paradigmaváltásra van szükség, mind a gazdaság, a politika, mind a hétköznapi életben, akár az oktatás nevelés területén is. Ennek kulcsfontosságú folyamata nem a mennyiségben növekedés, hanem a változás, a minőségi fejlődés kell legyen. A fejlődés középpontjában, pedig az ember kell álljon, aki tudatos lényként tudja cselekedeteit alakítani és képes lenne racionálisan is érzékelni tetteinek felelősségét.

A konferencia jó lehetőség volt a tagiskolák tanárainak számára hogy új információkkal gazdagítsák tudástárukat.

A projekt feladata hogy az öt iskolát, az igen heterogén jellegük ellenére egységesen összefogni és fejlődésre, előrelépésre sarkallni.

Budapest, 2010-01-10

Kőszegi Andrea