Az Esélyegyenlőségi munkacsoport

Az esélyegyenlőségi munkacsoport legfőbb célja, amiért létrejött, hogy segítse a halmozottan hátrányos és a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását, ezzel biztosítva azt, hogy az iskolai lemorzsolódás csökkenjen, jelentősen növekedjen a szakképzést befejezők száma.

Ennek érdekében az esélyegyenlőségi munkacsoporton belül, továbbképzések (kooperatív oktatás és differenciált tanulásirányítás) segítették a pedagógusokat abban, hogy új tanítási módszerek elsajátításával és segítségével, hatékonyan segíthessék a diákokat az egyéni tanulási út megtalálásában.

Az egyéni tanulási út biztosítását szolgálja az intézményi honlapon létrehozott oktatási bázis, mely a tartalmi feltöltés után segítheti a diákok önálló felkészülését. Az egyéni tanulási út biztosítása érdekében született, két tananyagfejlesztés, mely a tanulásban valamilyen szinten akadályozott tanulók számára lehetővé teszik a szakképesítés megszerzését.

Kidolgoztuk a tanulók HHH és SNI szűrőprogramját, mely lehetővé teszi a tanulási zavarok, a hátrányos helyzet felismerését, így időben tudjuk a tanulókat a differenciált módszerek segítségével felzárkóztatni.

Fontos dolognak tartottuk, hogy az információáramlás akadálymentes legyen, ezért megtörtént az intézményi honlap akadálymentesítése vakok és gyengén látók számára.

A végzős tanulók számára nagy kihívás a munkaerő-piacon való megfelelés. Felkészítésüket több programunk támogatta, így a munkaerő-piaci tábor, az állás- és gyakorlóhely kereső börze, a pályakövetési rendszer kidolgozása. Szociális kompetenciájuk fejlesztése is ezt a célt fogja szolgálni, melynek érdekében kidolgoztuk a 11. és a 12. évfolyamos tanulók számára az óraterveket. A pályaválasztási tanácsadás létrehozását is ez a cél indokolta.

Problémát jelent az oktatásban az iskolai agresszió, ezért pedagógusainkat felkészítettük a hatékony konfliktuskezelésre. A családon belüli problémák (szociális és magánéleti, családon belüli agresszió) képezik sokszor, az iskolai agresszió okát, ezért létrehoztunk egy tanácsadó szolgálatot, mely segít, ezeket a problémákat megoldani. Ezt a célt szolgálja, hogy egy kollégánkat mediátorrá képeztünk.

Három alkalommal írtunk ki a tanulók számára ösztöndíj pályázatot, mely nagy sikert aratott. Célunk volt a szakma iránti elkötelezettség erősítése, és az alternatív tanulási út megmutatása, megkedveltetése.

Létrehoztunk az intézményi honlapon egy linkgyűjteményt, mely lehetővé teszi, hogy a tanulók anonim módon segítséget találjanak problémáikra (jogi, kisebbségi, drog, szex, tanulás stb.)

 

Sótiné Muzsik Margit

Munkacsoport vezető