A Gundel Károly TISZK jövőképe

" Csak akkor lehetsz a legjobb, ha a legjobbakkal veszed fel a versenyt!

Gundel Károly

Egy oktatási intézménynek mindenképpen számba kell venni lehetőségeit, meg kell határoznia céljait, annak érdekében, hogy a jövő generációt maximálisan felkészítse az életre.

A Gundel Károly TISZK vezetési hiszi és vallja, hogy a TÁMOP2.2.3-07/1-2F-2008-0005 pénzügyi támogatásával, valamint a társiskolák szoros együttműködésével az ország meghatározó vendéglátóipari szakembereket képző intézményévé válik. Szakképző Központunk Budapest legnagyobb vendéglátó iskoláit tömöríti magába, amelynek tárgyi és személyi feltételei biztos hátteret adnak a színvonalas alapozó,- és szakképzésnek.

A Szakképző Központ kiemelt feladatai, hogy intenzív kapcsolatot tartson a munkaerőpiaccal, és ismerje meg a munkavállalókkal szemben támasztott elvárásokat, és azok figyelembe vételével tervezze meg képzését. Ennek érdekében jelentős szerepet kapnak a központ működése során:

  • az alapozó és a szakmai képzésben résztvevő tanulók szakma iránti érdeklődésének fokozása;
  • a tanároknak folyamatos módszertani és szakmai továbbképzése;
  • a szakmai fejlesztő, továbbképző és konzultatív tevékenység. A források megteremtésében és a tanulók valós munkakörülmények közötti felkészítésében jut jelentős szerephez a központ szakmai vállalkozási tevékenysége (rendezvényszervezés, nyílt árusítású üzletek működtetése, tanfolyamok szervezése).

Milyenek leszünk három-öt éven belül?

Terveink szerint 2011-re olyan szakképzési központtal rendelkezünk, amely a jól felszerelt elméleti tantermek mellett, nagyszámú korszerű gyakorlati oktatóműhellyel biztosítja a gyakorlati képzést. Ismerhetik és elsajátíthatják azokat a korszerű technológiai eljárásokat, amelyekkel a világ élvonalbeli konyháiban dolgoznak szakmáink vezető szakemberei. Elméleti tantermeink jelentős százalékát felszerelnénk interaktív táblával, és egyéb audiovizuális technikai eszközökkel. Olyan tanulási körülményeket biztosítunk tanulóinknak, amelyek segítségével könnyedén sajátíthatják el a szükséges ismereteket.

Működésünk a környezettudatosság jegyében zajlik, mely szemléletet erősíteni kívánjuk dolgozóink, tanulóink, partnereink körében is.

Gundel Károly TISZK
vezetősége