A szaktanárok felkészítése az IKT eszközökkel támogatott szakképzésre