Munkaerőpiaci táborok

A Gundel TISZK esélyegyenlőségi munkacsoportja az öt társiskolába járó, vendéglátó-ipari szakmákat tanuló, elsősorban végzős szakiskolásai számára munkaerőpiacra felkészítő, munkavállalói kompetenciákat fejlesztő tábort szervezett, két alkalommal.
A táborokban összesen 660 tanuló vehetett részt, három napos turnusokban.
A tábor lényege, hogy olyan sajátélményű tréningeket alkalmazott, melyek érdekessé, változatossá és gyakorlatiassá tették azokat a témákat, amelyekben fejleszteni szeretnénk a gyerekek kompetenciáit.
A középpontban olyan fejlesztési területek álltak, mint az önéletrajzírás, felkészülés az állásinterjúra video tréning módszerrel, kommunikációs készségek, anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciák, önérvényesítési képesség, munkavállalói és jogi ismeretek, önértékelési képességek, szakmai és munkavégzési kompetenciák, és végül, tanulás-módszertani stratégiák az élethosszig történő tanulás megvalósításához.

A program ideje alatt a diákok megismerhették a magyar mellett angol és német nyelven is az önéletrajz és munkaszerződés tartalmi elemeit és szempontjait.    Gyakorolhatták az álláskeresés és az álláshirdetésre történő jelentkezés lépéseit, szintén mindkét idegen nyelven.


A tábor pedagógiai és szakmai célja volt a tanuláshoz, önfejlesztéshez való pozitív motiváció erősítése, a személyiségfejlesztésen keresztül megvalósuló szakmai önérvényesítés és az építő közösségi élmények átélése.


A táborba való jelentkezésnél, előnyt élveztek azok a tanulók, akik családjukban kevesebb vagy felszínesebb segítséget kapnak leendő munkába állásukhoz, valamint akiknek a tanulmányi eredményeik gyengék lettek, szociális és magánéleti problémáik vannak, tanulási nehézségeik vannak, nehezebben tudnak alkalmazkodni és beilleszkedni stb., bármilyen egyéb szempont alapján, ha az osztályfőnökök, szaktanárok úgy ítélik meg, hogy szükségük van az információkra és képzésekre.


A trénerek, a kísérő tanárok mellett, diáksegítők is dolgoztak a táborban, ők a nem szakmai jellegű szabadidős programokat szervezték, figyelemmel kísérték a tábori élet szabályainak a betartatását, feladatuk volt a csoportok irányítása. A tartalmas szabadidős programok, jelentős közösségépítő hatással bírtak.

A tanulók által kitöltött elégedettségi kérdőívek, egyértelműen bizonyítják, hogy hasznosnak ítélték meg, és pozitív élmény volt számukra a tábor.
A trénerek és a kísérő tanárok egyaránt, arról számoltak be, hogy a tábor számukra is élmény volt, társiskolákban tanító kollégák is megismerték egymást, úgy gondolják, hogy hagyományt kellene teremteni belőle. A táborban kialakított kapcsolatok előrevetítik, a más programokban való együttműködés lehetőségét.