Táboroztatási program

Tevékenységek:

a munkaerő-piacra felkészítő, munkavállalói kompetenciákat fejlesztő táborokban tréningek vezetése az alábbi témakörökben:

 • Szakmai-, munkavégzési kompetenciák fejlesztése
 • Anyanyelvi-idegennyelvi kompetenciák tanulás-módszertani alapú fejlesztése
 • Kommunikáció, önérvényesítés fejlesztése
 • Tanulásmódszertani-tréning, személyiségfejlesztéssel összekapcsolva
 • Munkavállalói ismeretek, többszörös intelligencia vizsgálatok

Tábor mottója

" A lehetetlen csupán egy szó, amivel dobálózunk, mert könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magunkban az erőt a változtatásra.

Ferge Zsuzsa

Időpontok

 • 1. turnus 2009. augusztus 27.-28.-29.
 • 2. turnus: 2009. augusztus 31.-szeptember1.-2.
 • 3. turnus: 2009. szeptember 4.-5.-6.

Létszám

turnusonként 110 fő diák, 1 fő táborvezető, 5 fő tréner és 4 fő kiképzett diáksegítő

Célcsoportok:

 • a Gundel TISZK tagiskoláiba járó 11.-es szakképzős gyerekek részére 1. és 2. turnus (összesen 220 fő)
 • A Gundel TISZK tagiskoláiba járó 11.-es szakközépiskolások részére a 3. turnus (összesen 110 fő)

Programok:

 • Fenti témákban sajátélményű kiképző tréningek,
 • Szabadidő és sporttevékenységek,
 • Önismereti és kommunikációs játékok
 • Kirándulás és strandolás, zene és tánc, tábortűz és közös főzés

Pályázóval szembeni követelmények

 • a választott tréningtémában legyen jártas és képzett
 • Jelentkezéshez csatolni kell: egy rövid max. 2 oldalas tréningtervezetet, amely tartalmazza a tréning tematikáját és a pár soros szakmai önéletrajzot, végzettségeket.

Diákok kiválasztásának szempontjai

előnyt élveznek a jelentkezésnél:
azok a tanulók, akik családjukban kevesebb vagy felszínesebb segítséget kapnak leendő munkába állásukhoz, valamint akiknek a tanulmányi eredményeik gyengék lettek, szociális és magánéleti problémáik vannak, tanulási nehézségeik vannak, nehezebben tudnak alkalmazkodni és beilleszkedni stb., bármilyen egyéb szempont alapján, ha az osztályfőnökök, szaktanárok úgy ítélik meg, hogy szükségük van az információkra és képzésekre.

 

Budapest,2009-04-20.