Vélemény A GUNDEL KÁROLY TERÜLETI INTEGRÁCIÓS KÖZPONT pályaválasztási és családtámogatási tanácsadási rendszer szakmai programjáról

A program öt elemből áll:

  • Pályaválasztási tanácsadás
  • Kisebbségi és családi mediáció
  • Szociális- és családpedagógiai tanácsadás
  • Tanulásmódszertani tanácsadás
  • Érdekvédelmi és jogi tanácsadás

A tanácsadó, konzultációs, mediációs és mentori tevékeynségeket involváló szakmai programok elsősorban a hátrányos helyzetű diákokat és családjaikat, továbbá a beilleszkedési, magatartási, ill. tanulási problémákkal, sajátos nevelési igénnyel élőket célozza meg. A figyelem nemcsak a Gundel Károly Központ saját diákjaira, de az ide igyekvő, külsős tanulókra is kiterjed. Kiemelten foglalkoznak a roma tanulók beilleszkedési problémáival, iskolai kudarcainak prevenciós, korrekciós kezelésével, családjaik támogatásával.

Az ötféle program átfogja az egyéni és családi támogatási célpontok lényegi területeit: az esélyegyenlőséget, az egyéni problémakezelést, a családpedagógiai szolgáltatásokat, a családi és iskolai konfliktuskezelést, a szülőket, az érdekvédelmet és jogi tanácsadást.

Céljuk a pályán tartás, képzésben tartás, és ennek érdekében az egyéni és családi támogatás.

A progromok megvalósítói interdiszciplináris teamet alkotnak: fejlesztő pedagógusok, családgondozók, ifjúságvédelmi pedagógusok, orvosok, pszichológusok, mediátorok, jogászok dolgoznak együtt egy esélyegyenlőségi közös munkában.

A változatos szakmai programok haszna a naponta, rendszeresen elérhető szolgáltatásokon kívül - melyek információkkal, konkrét segítséggel, konzultációs támogatással szolgálják a tanulók érdekeit – az, hogy szociális kompetenciák fejlődnek, erősödik az iskola és a családok kapcsolata, a szülők, tanárok, tanulók nemcsak a konkrét problémák kezeléséhez kapnak segítséget, de, hosszútávú, szélesebb körű, a későbbi életvezetésre is pozitív hatással bíró változások jönnek létre. Járulékos haszon lehet még, hogy a teamben dolgozó szakemberek együttműködése és problémamegoldó hatékonysága, s így maga az intézmény hatékonysága is fejlődik a rendszeres és összehangolt problémaorientált szakmai munka következtében.

 

Budapest, 2009. május 10.
Dr. Barcy Magdolna
klinikus szakpszichológus, család- és csoportterapeuta